Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem
 
 

Voorbeeld van een behandelingsvoorstel met keuzemogelijkhedenGeachte ......,

Hierbij ontvangt u het behandelingsvoorstel voor het schilderij "Arcadisch landschap" door onbekend kunstenaar. Zoals u ziet zijn er meerdere behandelopties.

Indien u de werkzaamheden wilt laten uitvoeren verzoek ik dit ons schriftelijk of per e-mail op te dragen onder vermelding van het voorstel van uw keuze.
Op deze offerte zijn de bijgesloten Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34229718, van toepassing.

Als u dat wenst kunnen wij de lijst aan een lijstenrestaurator in Haarlem voorleggen voor een offerte.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u mij bereiken op de in ons briefhoofd vermelde telefoonnummers.


Met vriendelijke groet,


Rob BoekelBEHANDELINGSVOORSTEL VOOR HET SCHILDERIJ "ARCADISCH LANDSCHAP" DOOR ONBEKEND KUNSTENAAR UIT DE COLLECTIE VAN ......., AMSTERDAM


Object:schilderij in lijst, olieverf op doek
Voorstelling:Arcadisch landschap
Vervaardiger:onbekend
Gedateerd:geen
Formaat:48 x 61 cm.


Toestandbeschrijving:


Drager:Een lijmbedoeking waarvan het doubleerlinnen op enkele plekken niet meer aan het originele doek hecht. Het doek is op een spieraam zonder kraal gespannen waarvan twee spieën ontbreken, de spanning is slecht. Er zijn enkele deformaties en rechtsboven zijn enkele hoekplooien. Rechtsmidden zit een gat van 6 millimeter, linksmidden zit een gat van 4 millimeter en aan de boven- en onderzijde zijn houtwormgaten zichtbaar. Rechtsboven is het doek op twee plaatsen ingescheurd, met de omslag meegerekend zijn de scheuren ongeveer 20 millimeter en 30 millimeter. Aan de achterzijde op het doubleerlinnen zijn resten met tekst bedrukt papier zichtbaar, het papier is sterk vergeeld en bros en lijkt de gehele achterzijde bedekt te hebben. In het spieraam zitten wormgaten, de houtworm is actief. De kopspijkers van de hechting van het doek vertonen roestplekken. Op de onderlat van het spieraam is een tekstlabel geplakt (zie foto 1).
 
Grondering:Een witte laag met enkele kleine beschadigingen. De laag is bij de sleetse delen van de verflaag zichtbaar.
 
Verflaag:Een met transparante en dekkende lagen opgebouwde olieverflaag die partieel zeer sleets is. De sleetsheid is veroorzaakt doordat bij een vernis-verwijdering in het verleden een oplosmiddel is gebruikt waardoor delen van de verflaag zijn verdwenen. Veel van de kleine details zoals in de gezichten de ogen en monden zijn verdwenen. De opgeloste verf met de oude vernis zijn in de diepere partijen van de pasteuze delen van de verflaag achtergebleven. Bij een deel van de transparant geschilderde verflagen is de verf verdwenen. Bij de transparante delen zijn de potloodlijnen van de ondertekening zichtbaar (zie foto 2). Links- en middenboven is een lichtgekleurde horizontale streep zichtbaar, dit is eveneens sleetsheid (zie foto 3).
Partieel is er opstaande verf en zijn er lacunes ontstaan. De opstaande verf zit redelijk vast doordat de aangebrachte vernis onder de opstaande verfdelen terechtgekomen is. Er zijn mechanische beschadigingen en er zijn gedeelten met donkere plekken (zie foto 4), vermoedelijk is de verf op deze plekken bij het bedoekingsproces te heet geworden en verschroeid. Linksmidden is een veerbarst te zien en op de plek waarachter de binnenrand van het raam zit zijn barsten en een lichte moet zichtbaar. Midden onder en aan de randen zijn retouches zichtbaar, deze zijn matig tot slecht geïntegreerd.
 
Vernis:Een vernislaag op basis van een natuurlijke hars.
De vernislaag is vergeeld met eronder resten oude vernis met opgeloste verfdeeltjes en vuil. Op de vernislaag bevindt zich een laag oppervlaktevuil.
 
Lijst:Een houten profiellijst met goudgekleurde gipsornamenten. Er is een aantal mechanische beschadigingen en er is verf- en gipsverlies zichtbaar. Alle vier hoeken staan iets open. Aan de achterzijde rechtsonder bestaat het verbindingstuk uit twee delen en ligt niet in een lijn, de lijst is hier aangepast en er ontbreekt hier iets van het hout.Behandelopties 1, 2 en 3Voorstel 1: Conservering, noodzakelijk voor het behoud

Om verfverlies te voorkomen zal de opstaande verf worden geconsolideerd. Omdat het doubleerlinnen partieel niet meer hecht, de spijkers oxideren en de rand partieel is verzwakt en losgeraakt, wordt het oude doubleerlinnen verwijderd en zal een nieuwe lijmbedoeking worden aangebracht. Het raam zal worden behandeld tegen houtworm waarna het doek zal worden opgespannen met kopspijkers voorzien van polyamide ringetjes. De ontbrekende spieën zullen worden aangevuld en alle spieën worden gezekerd met polyamide draad om te voorkomen dat deze losraken. Het oppervlaktevuil wordt verwijderd met een nader te bepalen middel en de lacunes zullen worden gevuld met een mowiol-kaoline vulmiddel.
Het schilderij zal worden ingelijst met museumvilt in de lijstsponning om beschadiging in de toekomst tegen te gaan. Het schilderij zal met op maat gebogen aluminiumbeugels in de lijst worden gemonteerd en worden voorzien van een achterkantbescherming als klimaatbuffer en om te voorkomen dat vuil en stof tussen het raam en het doek terecht komen.

Te verwachten resultaat:
Het schilderij is geconserveerd en zal onder normale klimatologische omstandigheden niet verder achteruitgaan. De deformaties en plooien zullen zijn geminimaliseerd.
Het schilderij zal iets lichter ogen. De vullingen, de beschadigingen, de sleetsheid en de donkere plekken zullen zichtbaar blijven.


Voorstel 2: Conservering en presentabel maken

Naast de conserverende behandelingen (zie voorstel 1) zullen de vullingen van een neutrale retouche worden voorzien. De oude retouches, de beschadigingen en de meest opvallende donkere vlekken en sleetsheid zullen worden ontstoord. De donkere vlekken kunnen niet worden verwijderd want het is de verf zelf die aangetast is.

Te verwachten resultaat:
Het schilderij is geconserveerd en zal onder normale klimatologische omstandigheden niet verder achteruitgaan. De deformaties en plooien zullen zijn geminimaliseerd.
Het schilderij zal iets lichter ogen. De vullingen, de beschadigingen en de oude retouches zullen op beschouwingafstand iets zichtbaar blijven. De meeste donkere plekken zullen zichtbaar blijven, de meest opvallende zullen minder storen. De meest opvallende sleetse plekken zullen zijn ontstoord.


Voorstel 3: Conservering en restauratie

Naast de conserverende behandelingen (zie voorstel 1) worden de vernislaag en de oude retouches verwijderd. De vullingen en de beschadigingen zullen worden voorzien van een geïntegreerde retouche. De meest opvallende sleetse plekken en donkere vlekken zullen worden ontstoord. De donkere plekken kunnen niet worden verwijderd want het is de verf zelf die aangetast is.

Te verwachten resultaat:
Het schilderij is geconserveerd en zal onder normale klimatologische omstandigheden niet verder achteruitgaan. De deformaties en plooien zullen zijn geminimaliseerd.
Het schilderij zal lichter en kleurrijker ogen (zie foto digitale impressie), de contrasten en het ruimtelijk effect zullen zijn toegenomen. Zie foto 5 voor het resultaat van een vernis-verwijder-proefje. De vullingen, de beschadigingen en de oude retouches zullen niet meer storen. Partieel zal een patroon van donkere vlekken zichtbaar blijven echter zullen deze minder opvallen. De meest opvallende sleetse plekken zullen zijn ontstoord.


Begrotingen


Voorstel 1

-documentatie1 uur
-opstaande verf vastzetten3
-achterzijde ontstoffen0,5
-raam behandelen tegen houtworm1
-doek van het raam afhalen, oude doubleerlinnen verwijderen3
-bedoeking aanbrengen en opspannen3
-spieën aanvullen en spanning verbeteren1
-oppervlaktevuil verwijderen4
-lacunes vullen4
-vilt in de lijstsponning aanbrengen en verantwoord inlijsten1
  
Totaal 21,5 uur


Voorstel 2

-voorstel 121,5 uur
-vullingen neutraal retoucheren6
-beschadigingen en donkere vlekken ontstoren              8
-dunne laag vernis aanbrengen1
  
Totaal 36,5 uur


Voorstel 3

-voorstel 121,5 uur
-vernis verwijderen met nader te bepalen middel        32
-vullingen integraal retoucheren16
-beschadigingen ontstoren6
-meest opvallende donkere vlekken ontstoren8
-meest opvallende sleetse plekken ontstoren16
-vernis aanbrengen1,5
  
Totaal 101 uur

Rob Boekel, Haarlem februari 2013
Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie


Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn