Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem

Inlijstingen

Het goed inlijsten van een schilderij voorkomt schade. De methode waarop een schilderij is ingelijst en de staat van de inlijsting bepalen of het schilderij in verloop van tijd beschadigingen zal oplopen. Deze beschadigingen kunnen variëren van lichte lijstrandbeschadigingen tot het barsten van een paneel. Soms komt het voor dat een doek uit de lijst valt wanneer het gehanteerd wordt.

Methoden van inlijsten.

Spijkers roesten, gaan los zitten of vallen uit het spijkergat. De methode van inlijsten met spijkers bij panelen geeft een groot risico. Bij veranderingen in de relatieve luchtvochtigheid kunnen, door de werking van hout, te grote spanningen in het paneel ontstaan waardoor deze barst of zelfs breekt. De vullingen van de gelijmde naden van paneeldelen kunnen barsten en de verlijming kan losbreken.
Door het ontbreken van vilt in de lijstsponning kunnen beschadigingen aan de vernis- en de verflaag ontstaan.
Wanneer bij schilderijen op doek en spieraam een achterkantbescherming ontbreekt kan het doek met de grondering- en verflagen worden aangetast door stof, vuil en invloed van de relatieve luchtvochtigheid, zie pagina achterkantbescherming

Uitgebreidde informatie over de nieuwe methode van inlijsten is te vinden op de pagina methode verbeterde inlijsting.


Oude methode van inlijsten met spijkers en kurk
Oude inlijsting met spijkers en kurk.
Een verbeterde methode van inlijsten met zuur- en oxidatievrije materialen
Voorbeeld van verbeterde inlijsting bij een paneel.
Achterkantbescherming van Kapaline bij inlijsting schilderij op doek
Voorbeeld van verbeterde inlijsting bij een schilderij op doek met een achterkantbescherming.


Voorbeelden van schade door oude inlijstmethoden.

Lijstrandbeschadigingen door schuiven van het paneel in de lijst
Lijstrandbeschadigingen door bewegingen van het paneel inde sponning van de lijst. De vernis- en verflaag worden door het harde en vaak ruwe sponninghout geschuurd.
Voorbeeld van een schilderij met cupping onstaan door de invloed van luchtvochtigheid
Het ontstaan van cupping, zie uitleg cupping.
Dit had grotendeels voorkomen kunnen worden wanneer een achterkantbescherming zou zijn aangebracht. Een slechte spanning van het doek kan dit proces versnellen.
Vuil tussen spieraam en schildersdoek
Zonder achterkantbescherming komt er vuil tussen het
spieraam en het doek. Dit veroorzaakt moeten en schimmels.
Opgehoopt vuil op spieraam na verwijderen doek
Vuil hoopt zich op tussen het spieraam en het doek, achter
de spieën en in de naden van de raamdelen.
Spieraammoeten ontstaan door fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid
Door fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid kan ter hoogte van de binnenrand van het raam een spieraammoet ontstaan.
Verschil van schade tussen onbeschermt en beschermt doek
De linkerzijde van dit doek is aan de achterkant over een lange periode onder invloed geweest van sterke wisselingen van de relatieve luchtvochtigheid waardoor deze ernstig is gecraqueleerd en gedeformeerd.
Aan de rechterzijde zorgt het houten raam waarop het doek gemonteerd is voor een klimaatbuffer.
Voorbeeld van schade door stoten doek vanaf de achterzijde
Een achterkantbescherming voorkomt mechanische beschadigingen aan het doek vanaf de achterzijde. De foto toont losgebarsten en opstaande schilferingen van de verflaag doordat iets tegen de achterzijde van het doek gekrast heeft.
Schade die ontstaat door roestende delen
Het disfunctioneren en smetten van roestende voor inlijsting bedoelde stalen beugels.
Beschadigingen ontstaan door het inslaan van spijkers
Bij het inslaan of verwijderen van spijkers wordt vaak schade veroorzaakt.
Dit veroorzaakt niet alleen schade aan het paneel, zoals het voorbeeld toont, maar door de trillingen kan loszittend
verf wegraken en paneelnaden losbreken.
Oorspronkelijke oude inlijsting met handgesmede spijkers
Oorspronkelijke oude inlijsting van een paneel met handgesmede spijkers. Bij het uitlijsten en opnieuw inlijsten wordt een oorspronkelijke inlijsting wanneer mogelijk behouden.
Barst in paneel veroorzaakt door een te strakke inlijsting in combinatie met een flucterende luchtvochtigheid
Voorbeeld van een paneelbarst veroorzaakt door een te strakke inlijsting in combinatie met een flucterende luchtvochtigheid.
Schade veroorzaakt doordat het draad van het ophangsysteem verouderd en gebroken is
Schade veroorzaakt doordat het draad van het ophangsysteem door ouderdom verzwakt en gebroken is.
Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn