Restauratie atelier Boeijink, Boekel, Van der Knaap Schilderijenrestauratie te Haarlem
 
 

Collectiebeheer en onderhoud


Vanaf 1994 werden voor 55 musea en andere instellingen aan 6785 schilderijen preserveringsbehandelingen uitgevoerd. Deze behandeling bestaat uit drie onderdelen:

1. Inventarisatie.

De materiële conditie van de schilderijen wordt vastgelegd op een conditiekaart in een database. Op de kaart wordt aangegeven hoeveel tijd actieve conservering, presentabel maken en eventueel restauratie zal gaan kosten. De urgentie van de conservering wordt eveneens aangegeven.

2. Preservering

Het schilderij wordt uit de lijst genomen. De sponning van de lijst wordt schoongemaakt en voorzien van een laagje, speciaal voor museaal doel ontwikkeld, plakvilt. Dit voorkomt dat de verf- of vernislaag door de sponning wordt beschadigd.

Vuil tussen spieraam en doek wordt verwijderd. Vaak treedt verfverlies op doordat dit vuil tegen het doek en de verflaag aandrukt.

Wanneer noodzakelijk wordt de spanning van het doek verbeterd.

De spietjes worden gezekerd, zodat deze niet meer tussen doek en raam kunnen vallen. In de spietjes wordt een gaatje geboord. Vervolgens worden de spietjes aan elkaar verbonden met een polyamide draadje. De spietjes houden elkaar op de plaats. Het schilderij wordt weer in de lijst geplaatst. Om verschuiven in de lijst tegen te gaan, maar ook de werking van vocht en temperatuur op te vangen, wordt het schilderij rondom gesteund met op maat gesneden stukjes balsahout. Deze stukjes hout vangen krimp of uitzetten van het spieraam en de lijst op.

Vervolgens wordt het schilderij in de lijst gemonteerd met aluminium beugeltjes die aan de onderkant zijn voorzien van een viltlaag. Ze worden in de vorm van het schilderij gebogen en dienen, zonder veel druk uit te oefenen, voor het op z'n plaats houden van het spieraam.

De schilderijen worden voorzien van een achterkantbescherming die dienst doet als klimaatbuffer en voorkomt dat stof en vuil de achterkant vervuilen.

3. Verslaglegging.

De instelling ontvangt een uitdraai van alle conditiekaarten met een toelichting over de gebruikte codes.

Een aparte lijst wordt gemaakt van de schilderijen met een biologische aantasting (houtworm en/of schimmel) en een advies welke behandelingen deze schilderijen moeten ondergaan.

Twee lijsten worden gemaakt met schilderijen die op korte termijn (urgent) actieve conservering behoeven en schilderijen die op termijn behandeld moeten worden, met een indicatie van de hoeveelheid tijd nodig voor de actieve conservering.

Op de volledige lijst met alle schilderijen kan de instelling vervolgens het belang van elk schilderij aangeven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de A-B-C-D categorieën. Op basis van deze gegevens kan een conserveringsplan voor de collectie worden gemaakt.


Restauratie atelier
Tingietersweg 87
2031 ER Haarlem

+31 (0)23 5514993
atelier@schilderijenrestaurator.nl
schilderijenrestaurator.nl

Locatie/routes »


Social Media

Schilderijen restauratie atelier op Facebook  Schilderijen restauratie atelier op Instagram  Schilderijen restauratie atelier op LinkedIn
rodelijn